Cuines de cola
disenyades per al cartró

La capacitat de controlar remotament totes les operacions de la cuina suposa un avantatge per a la necessitat de canvis de formulacions en una onduladora. L'arxiu de històric que mostra els valors de cada preparació en gràfiques, permet analitzar remotament les incidències sorgides durant les diferents formulacions. Reduint així l'impacte econòmic de l'servei tècnic a planta.

 

cocina de cola formulación remota

Prestacions

Control

L'aplicació de control remot ens permet tant reformular preparacions com estudiar els arxius històrics.

Historial

L'arxiu d'històrics grava els valors de pes, temps, viscositat i temperatura. Necessaris tots ells per comprendre una reacció de preparació de midó.

Gràfiques

El mòdul de gràfiques ens permet comparar l'evolució dels quatre paràmetres bàsics conjuntament.

Més
avantatges

Software obert

La programació de l'PLC Siemens i la seva interfície HMI són oberts.

Prestacions

Capacitat de preparació de fins a 2.000 litres en 30 minuts.